KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

Tere tulemast Eesti Nikoni poodi (edaspidi „Pood“). Poodi külastades nõustute järgima järgmisi kasutustingimusi (edaspidi „Kasutustingimused“). Kui te käesolevate Kasutustingimustega ei nõustu, ärge palun lehitsege Poe saiti. Hilisemaks tutvumiseks soovitame Teil printida välja käesolevate Kasutustingimuste koopia.

1. Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta

Nikon UK Limited Eesti filiaal
1 The Crescent
Surbiton
Surrey KT6 4BN
Ühendkuningriik

E-posti aadress: store.et.eu@cs.cld.nikon.com
Kontakttelefon: +372 6150086
Käibemaksukohustuslase number: EE101914299
Ettevõtte registreerimisnumber: 14137441

Nikon UK võimaldab teile (edaspidi „Teie“) Poe ligipääsu ja kasutamist käesolevate Kasutustingimuste alusel. Nikon UK võib aeg-ajalt neid Kasutustingimusi ajakohastada, avaldades ajakohastatud tingimused Poes ilma Teid eelnevalt teavitamata. Juhul, kui külastate tulevikus mis tahes ajal Poodi, kohalduvad ajakohastatud Kasutajatingimused. Peaksite kontrollima Kasutustingimuste ajakohastamist iga kord, kui Poodi külastate.

Kui käesolevate tingimuste ajakohastamine muudab tellimuse tingimusi, teavitame Teid sellest ning Te võite meiega ühendust võtta ja lepingu lõpetada enne muudatuste jõustumist ning saada tagasimakse toodete eest, mis on makstud, kuid mida pole kätte saadud.

Nikon UK jätab endale õiguse keelduda või tühistada registreeringu või kasutajakonto igal ajal. Teie vastutate ka selle eest, et kõik isikud, kes pääsevad Teie internetiühenduse kaudu Poodi, teaksid ja täidaksid neid Kasutustingimusi.

2. Pood

Pood ja kõik Poe vahendusel ostetud tooted on mõeldud üksnes Teie mitteäriliseks, isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel. Selle Poe kaudu saate teavet teatud toodete kohta ning saate lisateabe saamiseks esitada küsimusi Nikon UK-le.

Juhime tähelepanu, et Pood on mõeldud Nikoni klientidele kõigis ELi liikmesriikides, kuid ostetud tooteid tarnitakse ainult Eestis asuvatele aadressidele. Kui soovite, et ost tarnitakse teise ELi liikmesriigi aadressile, saate seda teha kas ostes tooteid vastava riigi Nikoni Poe kaudu või korraldades kättetoimetamise/ümbersuunava tarne Eesti aadressilt Nikoni Poes.

3. Ostud

3.1 Saate selle Poe kaudu osta tooteid, valides esemed ja suundudes maksma. Kui te ei ole Poes veel kontot registreerinud, võidakse Teilt paluda registreerumist Teie ostutellimuse töötlemiseks. Kõiki oste, mida saate selle Poe kaudu teha, haldab Nikon UK ja ostetakse Nikon UK käest.

3.2 Kuidas me Teie tellimuse vastu võtame Nikon UK võtab Teie tellimuse vastu, kui me saadame Teile kinnitusmeili, millega ühtlasi sõlmitakse leping Teie ja Nikon UK vahel. See kinnitusmeil sisaldab muu hulgas teavet Teie lepingust taganemise õiguse ja mis tahes teabe kohta, mida Teil võib selle õiguse kasutamiseks vaja minna, samuti teavet kaebuste esitamise kohta.

3.3 Kui me ei saa Teie tellimust vastu võtta Kui me ei saa Teie tellimust vastu võtta, teavitame Teid sellest e-kirja teel ega võta Teilt toote eest tasu. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et toodet pole saadaval, oleme tuvastanud vea toote hinnas või kirjelduses või me ei suuda täita Teie poolt täpsustatud tarnetähtaega.

3.4 Teie tellimuse number Nikon UK määrab Teie tellimusele numbri ja teavitab Teid sellest Teie tellimuse vastu võtmisel. See on abiks, kui ütlete meile tellimuse numbri iga kord, kui oma tellimuse osas Nikon UK poole pöördute.

3.5 Meie Poes kuvatavad tooted on ainult illustreeriva eesmärgiga. Kuigi oleme Teinud kõik endast oleneva, et värve täpselt kuvada, ei saa me tagada, et seadme värvide kuvamine peegeldab täpselt toodete värvi. Teie toode võib pildil olevatest veidi erineda. Toote pakend võib erineda Poe piltidel kuvatust.

4. Kättetoimetamine

4.1. Kättetoimetamiskulud kuvatakse Teile Poes.

4.2 Kus me tooteid pakume. Toimetame tooted Teile kätte niipea, kui see on mõistlikult võimalik, tavaliselt 3–10 tööpäeva jooksul, ja igal juhul 30 päeva jooksul alates päevast, mil me Teie tellimuse vastu võtame.

4.3 Nikon UK ei vastuta viivituste eest, mis on väljaspool meie kontrolli. Kui meie toodete kättetoimetamine viibib millegi tõttu, mis on väljaspool meie kontrolli, siis võtame Teiega ühendust niipea kui võimalik, et teavitada Teid ja rakendada meetmeid viivituse mõju minimeerimiseks. Kui me seda teeme, ei vastuta Nikon UK hilinemise eest, mis on põhjustatud millestki, mis on väljaspool meie kontrolli.

4.4 Teie vastutate toote (toodete) eest alates ajast, mil oleme toote Teile kätte toimetatud aadressile, mille Te Nikon UK-le andsite. Te saate tellitud toote (toodete) omanikuks, kui Nikon UK on saanud makse täies ulatuses.

4.5 Kui Teie aadressil pole keegi kättesaadav ja tooteid ei saa Teie postkasti panna, jätame Teile teate, milles teavitatakse Teid sellest, kuidas Te saate kättetoimetamist ümber korraldada või tootele ise kohalikku lattu järele minna.

4.6 Kui Te ei korralda kättetoimetamist ümber ega lähe toodetele ise lattu järele, võtame Teiega ühendust edasiste juhiste osas ja võime nõuda hoiustamiskulusid ja edasisi kättetoimetamiskulusid. Kui me ei saa mõistlikest jõupingutustest hoolimata Teiega ühendust ega saa kättetoimetamist ümber korraldada, võime lepingu lõpetada.

5. Hind ja makseviis

5.1 Kasutatavad makseviisid võivad erineda.

5.2 Poest leiate asjakohase hinnainfo (sh kõikide kohaldatavate käibemaksu- ja kättetoimetamiskulude üksikasjad) ja maksemeetodid toote (toodete) eest tasumiseks.

5.3 Me rakendame kõiki mõistlikke abinõusid tagamaks, et Teile soovitatud toote hind on õige. Alati on võimalik, et hoolimata nendest abinõudest võivad mõned meie müüdavad tooted olla vale hinnaga. Tavaliselt kontrollime hindu enne tellimuse vastuvõtmist, nii et kui toote õige hind tellimuse kuupäeval on väiksem, kui meie määratud hind tellimuse kuupäeval, võtame tasu väiksemas summas. Kui Teie toote õige hind tellimuse kuupäeval on Teile näidatud hinnast kõrgem, võtame enne Teie tellimuse vastuvõtmist Teie juhiste kohaselt Teiega ühendust.

6. Teie õigus ostulepingust taganeda

6.1 Kui soovite mingil põhjusel ostulepingust taganeda, võite Te seda teha 14 päeva jooksul alates toote (toodete) (või Teie tellimuse viimase toote mitmiktarnega tellimuste puhul) saamisest. Lihtsaim viis seda teha on teavitada meid, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid ja taganemise avalduse tüüpvormi.

6.2 Kui Nikon UK on taganemise kinnitanud, antakse Teile toote (toodete) tagastamisvorm, mis on esitatud käesolevate tingimuste lisas sätestatud vormis. Seejärel tuleb tagastatud ese (esemed) 14 päeva jooksul tagastada aadressile, mille Nikon UK teatas Teile pärast Teie vormi kättesaamist. Ese (esemed) peab olema sellises seisukorras, nagu see tarniti ja pakitud vastavalt Nikoni UK juhistele. Võite pakendi avada ja toodet (tooteid) uurida. Sellegipoolest tuleb toode (tooted) tagasi saata kahjustamata ja nõuetekohaselt pakitult. Kui toode (tooted) on pärast tarnimist kahjustatud või see/need ei ole korralikult pakitud, võime maha arvata Teile tagasi makstavast rahast summa, mis vastab toodete väärtuse vähenemisele Poes toodete lubamatu käitlemise tulemusena. Kui tagastatakse ainult osa(d) esemest, tagastatakse Teile ainult vastav osa ostuhinnast. Juhime tähelepanu, et Teil ei ole õigust ostulepingust taganeda suletud ümbrises tarnitud arvutitarkvara suhtes, kui toote ümbris on pärast Teile kohaletoimetamist avatud.

6.3 Nikon UK tasub taganetud ostulepingu objektiks oleva(te) eseme(te) postikulud tagasisaatmiseks aadressilt, kuhu me toote(d) tarnisime.

6.4 Nikon UK tagastab kõik ostuga seotud maksed niipea kui võimalik ja hiljemalt 14 päeva jooksul pärast seda, kui Nikon UK saab eseme(d) tagasi, või 14 päeva jooksul pärast seda, kui te edastate Nikon UK-le tõendi selle kohta, et toode (tooted) on tagasi saadetud.

7. Kui tekib probleem

7.1 Kui Teil on küsimusi või kaebusi Poe või toote (toodete) kohta, võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

7.2 Meil on kohustus tarnida tooteid, mis vastavad lepingutingimustele. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral on Teil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite. Teie õiguste üksikasjad on saadaval Teie kohalikus kauplemisstandardite büroos (kui Teie elukoht on Ühendkuningriigis) või samaväärses riigisiseses nõuandvas tarbijakaitseametis. Kui soovite kasutada oma õigust ostulepingust toote lepingutingimustele mittevastavuse tõttu taganeda ja tagastada meile toote, tagastame me ostuhinna ja tasume postiteenuse kulud saatmisel aadressilt, millele me saatsime selle (need) eseme(d) vastavalt Teie õigustele.

8. Vastutuse välistamine

8.1 Pood on Teile avatud ilma lisatasuta. Me ei garanteeri, et Pood on alati saadaval või katkestusteta. Me võime peatada või piirata kogu Poe või selle mis tahes osa kättesaadavust ärilistel või talituslikel põhjustel. Kliendituge pakutakse üksnes teabe saamise eesmärgil. Nikon UK jätab endale õiguse teha Poes igal ajal muudatusi või mitte vastata küsimustele või mitte pakkuda Poega seoses kliendituge.

8.2. Käesolev jaotis 8 on seotud Poe kasutamisega Teie poolt ega mõjuta mis tahes õigusi, mis Teil on seoses Poest ostetud toodetega (vt punkt 10.2 allpool).

9. Kasutamine

9.1 Poe kogu materjal on Nikon UK, Nikoni sidusettevõtjate ja/või nende tarnijate vara ning on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega. Olete volitatud materjalide vaatamiseks ja allalaadimiseks üksnes isikliku mitteärilise kasutamise eesmärgil.

9.2 Nikon UK jätab endale õiguse igal ajal takistada Teie Poe kasutamast või mis tahes ostude tegemist.

9.3 Me kasutame Teie isikuandmeid ainult vastavalt meie privaatsusteatele.

10. Nikon UK vastutus

10.1 Nikon UK vastutab Teile tekitatud kahju eest, mis on ettenähtav Teiega sõlmitud lepingu rikkumisel või meie mõistliku hoolsuse ja oskuste puudumisest. Kahju tekkimine on ettenähtav, kui on ilmne, et see juhtub.

10.2 Miski käesolevates Kasutustingimustes ei:

 (a) piira või välista Nikoni UK vastutust (I) tema hooletuse tõttu põhjustatud surma või tervisekahjustuse eest; (II) ulatuses, mida see ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada või piirata; või

 (b) mõjuta Teie õigusi, kui ostate Poe kaudu tooteid, mis on vigased või ei vasta nende kirjeldusele (üksikasjad on saadaval Teie kohaliku kauplemisstandardite büroos või samaväärses riigisiseses nõuandvas tarbijakaitseametis).

10.3 Me ei vastuta ärilitegevusega seonduvate kahjude eest. Pakume ainult tooteid koduseks ja isiklikuks tarbeks. Kui kasutate tooteid kauplemiseks, ettevõtluseks või edasimüümiseks, ei vastuta meeid mis tahes kasumi kaotuse, ärikahju, äritegevuse katkemise või ärivõimalusetegevuse kaotamise eest.

11. Kohaldatav õigus ja keel

Käesolevatele Kasutustingimustele kohaldub Eesti seadusandlus ja võite algatada toodete kohta menetluse Eesti kohtus, pöörduda kohtuväliselt kaebusi lahendava Tarbijavaidluse Komisjoni poole või esitada kaebus internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu (ODR platvorm).Your previous queries:
Üksusi ei leitud. Proovige uuesti.
ZB1 Rebate Credit Memo